Info

Unisafe yri­tyksenä tahtoo edistää tur­val­li­suutta vesillä ja veden äärellä myös opastamalla.

Tässä osiossa tar­joamme ajoittain laa­je­nevan tie­to­pa­ketin, jossa on niin hin­nas­to­jamme kuin linkkejä artikkeleihinkin.

Lisäksi tar­joamme tuo­teo­pas­tusta ja esit­telyä tekstin sekä videoiden muodossa.

Hin­nastot

Huolto- ja varao­sa­hin­nas­tomme löy­dätte täältä:

Ohjeis­tuksia ja määräyksiä

Kokoelma eri­laisia mää­räyksiä meren­kulun tur­val­li­suuteen liittyen:

Artik­ke­leita

Kokoelma eri­laisia artik­ke­leita meren­kulun tur­val­li­suuteen liittyen: