Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Kelluntavarusteet

Kel­lun­ta­va­rusteet hyväk­sytään kaup­pa­me­ren­kulun käyttöön MED / SOLAS vaa­ti­musten mukaan ja huvi­ve­neilyyn EU - hen­ki­lö­suo­ja­di­rek­tiivin mukaan. Kaup­pa­me­ren­kulun pelas­tus­liivit on mer­kitty “ruori”-merkillä ja huvi­ve­neilyn liivit mer­kitään CE - sym­bo­lilla. Kel­lun­ta­va­rusteet jaetaan neljään luokkaan vähim­mäis­nos­teensa mukaan. Luokat ovat 275 N pelas­tus­liivi, 150 N pelas­tus­liivi, 100 N pelas­tus­liivi ja 50 N kel­lun­ta­pukine. Ilma­täyt­teiset pelas­tus­liivit pitää huoltaa vähintään joka toinen vuosi ja niiden enim­mäis­käyt­töikä on val­mis­tajien mukaan 10 vuotta. Koirien ja kis­sojen pelas­tus­liivit eivät kuulu hen­ki­lö­suoja direk­tiivin luokitukseen.

Tutustu pauk­ku­liivien huol­to­hin­nastoon info -sivulla.

 

Soita 000 000 0000