Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusliivien huolto- ja varaosat

Huol­tomme varas­tossa on kattava vali­koima ilma­täyt­teisten pelas­tus­liivien huoltoon tar­vit­tavia varaosia. Vali­koi­mas­samme on lähes kaikki Secumar lii­veihin tar­vit­tavat osat ja samoin Halkey Roberts-, Hammar- sekä UM-meka­nismien huolto-osat. Meillä on myös laaja vali­koima CO2 säi­liöitä varastossamme.

Soita 000 000 0000