Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Laivatarvikkeet

Moni­vuo­ti­sella koke­muk­sella tar­joamme kat­tavan vali­koiman eri­kois­pe­las­tus­vä­li­neitä asiak­kait­temme tar­peisiin. Tuot­teemme ovat MED / SOLAS hyväk­syttyjä eli ne täyt­tävät kaikki kaup­pa­me­ren­kulun vaatimukset.

Soita 000 000 0000