Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Tikkaat

Tik­kaita tar­joamme lai­tu­reille, pen­ger­re­tyille ran­noille, veden­puh­dis­ta­moiden altaisiin ja vaikka kal­lio­ran­noille metal­li­köy­si­tik­kaiden muo­dossa. Hen­gen­pe­las­tus­tik­kaamme ovat käsi­telty kel­lu­viksi ja kai­kissa mal­leissa on vakio­va­rus­teena hei­jas­timet, sekä käyttöopasteet.

Eri­kois­mal­leina voimme mainita myös kään­tö­tikkaat pont­tooni lai­tu­reille eri­lai­silla kiin­nitys vaih­toeh­doilla ja vakio­mit­taiset lasi­kui­tu­tikkaat, joita käy­tetään vedenpuhdistuslaitoksissa.

 

Soita 000 000 0000