Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Heittoköysi

Hinnat alkaen 19,50  (alv 0%)

Heittoköysi Fristad Plastin Rescue Life 247 -tuotesarjan heittoköysi, joka on UV-suojatussa kotelossa. Heittoköyden pituuksina on valittavissa 25 tai 30 metriä.

Poista

Kuvaus

Pelas­tus­renkaan varus­teista yksi tär­keimpiä on heit­to­köysi, jotta pelas­tettava voidaan auttaa hel­posti rantaan .

Fristad Plastin Rescue Life 247 -tuo­te­sarjaan val­mistama heit­to­köysi on suo­ja­ko­te­lossa, joka suojaa heit­to­köyttä UV-sätei­lyltä. Heit­to­köysi säilyy siis­tisti käyt­tö­val­miina pelas­tus­renkaan yhtey­dessä hel­pottaen pelas­tus­renkaan käyttöä. UV-sätei­lyltä suo­jattu köysi on pit­käi­käi­sempi ja tur­val­li­sempi käyttää hen­gen­pe­las­tusta vaa­ti­vassa tilanteessa.

Köysiä on 25 tai 30 metrin pituuksina. Kote­lossa on selkeät ja havain­nol­lis­tavat käyttöohjeet.

Soita 000 000 0000