Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Kahva

Hinnat alkaen 68,55  (alv 0%)

Rantapelastusvälineiden tuoteryhmän tartuntakahvat pelastustikkaiden yläpäähän. Jos kahva on tarkoitettu metalli köysitikkaalle se valittava tilattaessa. Kielivaihtoehdot opastetarran tekstissä ovat Suomi tai Ruotsi.

Poista

Kuvaus

Tar­tunta kahva pelas­tus­tik­kaiden ylä­päähän hel­pot­tamaan kiin­teälle alus­talle pääsyä.

Kahvoja on sekä kor­keita että matalia ja niitä val­mis­tetaan rst - teräk­sestä sekä gal­va­noi­dusta teräksestä.

Kahvat kiin­ni­tetään alustaan nel­jällä pul­tilla, joille on valmiit reiät olemassa.

Lisätiedot

korkeus, materiaali, köysitikas

matala rst, korkea rst, matala galvanoitu, korkea galvanoitu, matala rst köysitikas, korkea rst köysitikas

Soita 000 000 0000