Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Lasikuitutikas

225,00  (alv 0%)

Fristad Plastin Rescue Life 247 -tuotesarjan erittäin kestävä ja korkealaatuinen lasikuitutikas.

Tilaustuote

Kuvaus

Fristad Plastin Rescue Life 247 -tuo­te­sarjan kestävä ja kor­kea­laa­tuinen lasikuitutikas.

Tämä lasi­kui­tu­tikas on suun­ni­teltu käy­tet­tä­väksi kel­lu­villa lai­tu­reilla ja mata­lilla rantapenkereillä.

Kestävä rakenne ja lasi­kuitu mate­ri­aalina mah­dol­listaa käytön myös vaa­ti­vissa teol­li­suusym­pä­ris­töissä, kuten veden­puh­dis­tus­lai­tok­silla ja muissa olo­suh­teissa, joissa kor­roosio on ongelma; tämä tikas ei ruostu.

Lasi­kui­tu­tikas on tes­tattu tal­vio­lo­suh­teissa ja havaittu kes­tävän vaih­te­le­viakin olosuhteita.

Lasi­kui­tu­tikkaan mate­riaali on läpi­kel­tainen näky­vyyden parantamiseksi.

Tikas on helppo asentaa, koska tar­vit­tavat asen­nusosat ovat mukana toi­mi­tuk­sessa ja siinä on vakio­va­rus­teena tuet, jotka pitävät sen irti taustastaan.

Näky­vyyden paran­ta­mi­seksi tikas on varus­tettu heijastimilla.

 

Omi­nai­suudet

  • Lasi­kui­tu­ra­kenne
  • Korkeus 2150 mm
  • Leveys 400 mm
  • Askelväli 300 mm
  • Paino 8 kg

Lisätiedot

Paino 8 kg
Soita 000 000 0000