Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

"Livhanken" taittuvatikas

Hinnat alkaen 366,94  (alv 0%)

Rescue life 247 -tuotesarjaan kuuluva kestävä ja laadukas Livhanken taittuvatikas venesatamiin ja venelaitureille.

Poista

Kuvaus

Rescue Life 247 -tuo­te­sarjaan kuuluva Liv­hanken on tait­tu­va­tikas, joka on helppo kiin­nittää pont­too­ni­lai­turiin ylä- tai ala­kiin­ni­tyk­sellä sekä Y-puomiin.

Liv­hanken toimii tik­kaina, kun se on kään­netty ala-asentoon, johon veden varassa oleva uhri voi sen itse kääntää.

Ylä-asen­nossa tikas säilyy puh­taana, eikä tal­viaikaan jäät vahin­goita sitä.

Tämä kään­tö­tikas on suun­ni­teltu vene­sa­tamiin, jossa pont­tooni on mak­si­missaan 1 m veden­pinnan yläpuolella.

Tik­kaiden ylä­päässä on osassa mal­leista kiinteä tukeva kahva hel­pot­ta­massa vedestä ylös pääsyä.

Tikkaan run­gossa sekä kah­val­listen tikas­mallien kah­voissa on huo­mio­vä­rinen muo­vi­nauha näky­vyyden paran­ta­mi­seksi. Lisäksi tikkaan viereen voidaan lisätä hei­jastava “pelas­tus­tikas” kilpi.

Lai­turin reunan ala­reunaan kiin­nittyvä malli ei sisällä kahvaa, muut mallit sisäl­tävät kahvan. Lai­tu­rille ylös­pääsyn hel­pot­ta­mi­seksi ylä­pintaan voidaan lisätä erikseen tilattava matala tai korkea kahva.

 

Tait­tuvan tikkaan osat

  • 4 askelmaa
  • kiin­ni­tyshela

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Soita 000 000 0000