Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Opaste, heijastin

Hinnat alkaen 11,69  (alv 0%)

Alumiinipohjainen opaste kiinnitetään ensisijaisesti korkeisiin pengerrettyihin rantoihin auttamaan pelastustikkaiden löytymistä , niin uhrin kuin mahdollisen auttajan näkökulmasta. Opasteet on saatavissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Poista

Kuvaus

Hei­jastava opaste “Pelas­tus­tikas” vaaka- tai pysty, vaih­toeh­toi­sesti suuntanuoli.

Alu­mii­ninen hei­jas­ti­no­paste, jossa on 3M - hei­jas­ta­va­kalvo, kiin­teästi asen­net­tujen pelas­tus­tik­kaiden paikan mer­kit­se­miseen. Val­mis­tettu meri­veden kes­tä­västä alu­mii­nista. Hei­jas­ti­messa on valmiit kiin­ni­tys­reiät 6 kpl. Hei­jas­ta­villa omi­nai­suuk­silla on 10 - vuoden takuu.

Lisätiedot

Heijastin, vaaka tai pysty

Heijastin, Vaaka 100 x 300 mm, Pysty 500 x 100 mm, Nuoli oikea/vasen 100 x 300 mm, Nuoli ylös 100 x 300 mm

Soita 000 000 0000