Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusasema, haka

302,42  (alv 0%)

Pelastushaka on tärkeimpiä tuotteita rantapelastusvälineistössä, koska sillä on helppo auttaa veteen joutunutta uhria. Aseman varustukseen pitää kuulua myös pelastusrengas ja heittoköysi. Rengas ja heittoköysi pitää tilata erikseen.

Tilaustuote

Kuvaus

Pelas­tus­haalla varus­tettu pelas­tus­asema sopii ympä­ris­töihin, joissa ei tarvita hen­gen­pe­las­tus­tik­kaita. Se on suun­ni­teltu eri­tyi­sesti ran­toihin ja lai­tu­reille. Hen­gen­pe­las­tus­hakaa voidaan käyttää uhrin uit­ta­miseen tai aut­ta­miseen myös tajuttomana.

Täy­del­linen pakkaus sisältää:
60 mm alu­mii­ni­pylvään ja haan asen­nus­helat, joihin voidaan kiin­nittää myös pelas­tus­renkaan teline.

Hen­gen­pe­las­tushaka 5 metriä.
Asen­nus­jalka pylvään asen­nusta varten.

Pelas­tushaka on varus­tettu hei­jas­ti­milla ja pyl­väässä on haan käyttöopaste.

Suo­sit­te­lemme pelas­tus­renkaan ja paik­kao­pasteen asen­ta­mista pelastusasemaan.

Soita 000 000 0000