Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastushaka

Hinnat alkaen 93,50  (alv 0%)

Pelastushaka, jossa on erikoisvalmisteinen RST - teräksestä tehty kestävä koukkuhela, jolla pelastaja voi auttaa vedenvaraan joutunutta uhria. Pelastushakaa voi käyttää uhrin uittamiseen tai se voi toimia askelmana pelastustikkaille pääsemiseksi. Pelastushaan varsi on täytetty umpisoluisella vaahdolla kelluvaksi ja siinä on heijastimet näkyvyyden parantamiseksi. Varsi voi olla punainen tai keltainen.

Poista

Kuvaus

Pelas­tushaka on 5 m pitkä jau­he­maa­lattu alu­mii­ni­putki, mikä tekee siitä erittäin pit­käi­käisen. Se on täy­tetty umpi­so­lui­sella vaah­to­muo­villa, joka tekee siitä kel­luvan. Eri­kois­muo­toiltu kouk­kuhela mah­dol­listaa uhrin aut­ta­misen vahin­goit­ta­matta häntä. Muo­toiltu koukku hel­pottaa tart­tu­misen uhrin raa­joihin kou­kulla ja antaa myös mah­dol­li­suuden veden­varaan jou­tuneen oma­toi­miseen tart­tu­miseen koukkuun. Haka on koko­nai­suu­dessaan tukeva ja mah­dol­listaa pai­na­vankin uhrin uit­ta­mista sekä aut­ta­mista kapuamaan jyrkkää pen­gertä pitkin ylös vedestä. Tämä pelas­tushaka on val­mis­tettu juuri edellä kuvat­tuihin toi­min­toihin, eikä kasattu val­miista tar­koi­tukseen sopi­mat­to­mista osista.

Perus­tuote on punainen tai kel­tainen ja pituudet ovat 2,5 m ja 5,0 m.

Hakaan saa myös eri­kois­helat sen kiin­nit­tä­mi­seksi esi­mer­kiksi dia. 60 mm alumiinipylvääseen.

Haan var­ressa on hei­jas­timet ja käyttöopastetarra.

Lisätiedot

Mitat 5 cm
Malli

2,5 m, punainen, 1-koukku, 5,0 m, keltainen, 1-koukku, 2,5 m, keltainen, 1-koukku, 5,0 m, punainen, 1-koukku, 2,5 m, punainen, 3-koukku, 5,0 m, keltainen, 3-koukku, 2,5 m, keltainen, 3-koukku, 5,0 m, punainen, 3-koukku

Soita 000 000 0000