Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusrengas

Hinnat alkaen 62,10  (alv 0%)

Fristad Plastin Rescue Life 247 -tuotesarjan laadukas ja kestävä pelastusrengas rannoille ja satamiin.

Poista

Kuvaus

Fristad Plast Ab:n Rescue Life 247 -tuo­te­sarjan laa­dukas ja help­po­käyt­töinen pelas­tus­rengas, joka on hen­gen­pe­las­tus­vä­li­neiden perus­tuote. Fristad Plastin pelas­tus­ren­kaaseen voidaan tehdä pysyvä mer­kintä. Pysyvä mer­kintä vähentää pelas­tus­renkaan otta­mista väärään käyttöön. Pelas­tus­rengas toimii vuoden ympäri veden äärellä tur­va­va­rus­teena, jonka auttaja voi hel­posti heittää veden varaan jou­tu­neelle uhrille.

Pelas­tus­ren­kaita pitää olla kaik­kialla kuntien ylei­sillä ranta-alueilla, laiva- ja vene­sa­ta­missa sekä uima­ran­noilla. Pelas­tus­ren­kaiden sijoit­te­lusta ranta-alueille vastaa kunta tai yksi­tyinen ranta-alueen omistaja.Pelastusrengas tulee asentaa tukevaan teli­neeseen ja siihen on hyvä lisätä heit­to­köysi, joka on huo­mio­vä­rinen ja pituu­deltaan vähintään 25 m. Suo­sit­te­lemme, että pelas­tus­rengas asen­netaan n. 1,5 m kor­keuteen, jotta sekä lapset että pyö­rä­tuo­lin­käyt­täjät ylet­tyvät siihen.

Ren­kaita on saa­tavana myös sini-val­koisena, puna-val­koisena, kokonaan val­koisena tai oranssina. Pelas­tus­renkaan noste riittää kel­lut­tamaan kahta hen­kilöä vedessä. Pelas­tus­renkaan ulko­hal­kaisija on 73 cm ja sisä­hal­kaisija 45 cm. Paino on 2,5 kg.

Heit­to­köysi ja teline eivät kuulu tuotteen hintaan. Ne pitää tilata erikseen.

Heit­to­köysi pitää olla suo­juk­sessa, jossa se on aurin­gon­sä­teiltä suo­jassa ja säilyy käyt­tö­val­miina. Heit­to­köysi yllä­pitää yhteyden pelas­tajan ja uhrin välillä.

Fristad Plas­tilla on val­mis­tanut pelas­tus­ren­kaita jo vuo­desta 1976 alkaen, joten tuot­teiden korkea laatu on taattu.

Lisätiedot

Paino 2.5 kg
Väri

Oranssi, Puna-valkoinen, Sini-valkoinen, Valkoinen

Soita 000 000 0000