Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusrengasteline

19,50  (alv 0%)

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korkealaatuinen ja vaativia olosuhteita kestävä pelastusrengasteline. Pelastusrengas pysyy telineessä hyvin paikallaan ja on helposti ja nopeasti otettavissa siitä käyttöön hätätilanteessa.

Tuotetta on varastossa

Kuvaus

Helppo käy­tet­tävyys on pelas­tus­renkaan sijoit­ta­mi­sessa tärkeää ja siksi onkin hyvä valita pelas­tus­ren­kaalle sopiva teline.

Ruos­tu­mat­to­masta teräk­sestä val­mis­tettu teline voidaan asentaa sei­nälle tai eril­li­sillä kiin­nik­keillä ran­ta­pe­las­tus­a­seman pylvääseen.

Suo­si­teltava asen­nus­korkeus on noin 1,5 m kor­keu­della, jotta lapset ja pyö­rä­tuolin käyt­tä­jätkin voivat hel­posti auttaa veden­varaan joutunutta.

Teline on laa­dukas ja kestää vaih­te­levia sää­olo­suh­teita, pitäen pelas­tus­renkaan hel­posti käyttövalmiina.

Telineen kiin­nit­tä­mi­seksi pelas­tus­a­seman pyl­vääseen tar­vitaan erikseen myy­tävät pylväskiinnikkeet.

Soita 000 000 0000