Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusvene, moottori

6.330,65  (alv 0%)

ResQdock on uusi ja patentoitu järjestelmä pelastusveneille. Innovaatio on aukko rungon sivulla ja irrotettava pelastusluukku, josta vedenvaraan joutunut uhri voidaan helposti vetää veneeseen. Pelastushenkilöstön ei tarvitse nostaa hädässä olevaa henkilöä vedestä veneen laidan yli, vaan pelastaja voi vetää uhrin pohjarakennetta pitkin veneen pelastuskaukaloon.

Hinta ei sisällä moottoria, suositeltava moottori 15 hv.

Tilaustuote

Kuvaus

Uhrin pelas­ta­minen vedestä

ResQdock on uusi ja paten­toitu jär­jes­telmä pelas­tus­ve­neille. Inno­vaatio on aukko rungon sivulla ja irro­tettava pelas­tus­luukku, josta veden­varaan jou­tunut uhri voidaan hel­posti vetää veneeseen. Pelas­tus­hen­ki­löstön ei tar­vitse nostaa hädässä olevaa hen­kilöä vedestä veneen laidan yli, vaan pelastaja voi vetää uhrin poh­ja­ra­ken­netta pitkin veneen pelastuskaukaloon.

Jär­jes­telmä ei edellytä voimaa vaa­tivaa nostoa

ResQdock hel­pottaa pelas­tus­hen­ki­löstön työtä, eli pelas­tajan ei tar­vitse nostaa uhria kai­teiden yli. Uhri vedetään suoraan vedestä veneen pelas­tus­kau­kaloon. Pelas­tus­toimet vaa­tivat vähemmän voimaa, peri­aat­teessa yksi henkilö pystyy pelas­tamaan uhrin.

Mah­dol­listaa nopean pelastamisen

ResQ­dockin ansiosta uhri ei saa lisää vammoja. Pelas­tet­tavan selän, har­tioiden tai niskan louk­kaan­tu­mis­riski vähenee, koska uhria ei tar­vitse nostaa veneeseen. Uhri pääsee pois vedestä nopeammin, mikä myös vähentää hypo­termia riskiä. Tukevan ja tasaisen pohjan ansiosta elvytys voi alkaa jo veneessä.

Vähentää uhrin siirtoja

ResQdock vähentää uhrin siir­tä­mistä, vedestä veneeseen, veneestä maihin ja odot­tavaan ambu­lanssiin. ResQ­doc­kissa pelas­tettu henkilö vedetään veneessä ole­valle rönt­gen­säteen läpäi­se­välle alus­talle jo veneessä ja voidaan kul­jettaa sillä sai­raalaan asti. Niska ja selkä voidaan tukea jo ennen siirtoja.

Nopea ja turvallinen

Vene on erittäin vakaa tri­ma­raa­ni­ra­ken­teensa ansiosta ja kulkee peh­meästi vedessä. Kolmen kölin ansiosta vene on helppo käsi­tellä myös maalla, lumella ja jäällä. Suo­si­tel­lulla 15 hevos­voiman moot­to­rilla suurin nopeus on n. 20 solmua ja kan­tavuus on 3 hen­kilöä ja 45 kg varusteita.

Soita 000 000 0000