Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusvene, soutu

3.750,00  (alv 0%)

Soudettava pelastusvene sopii uimarannoille ja pelastusvälineeksi esim. avovesiuintitapahtumiin. Vene on hyväksytty 3 hengelle. Siihen on saatavilla rantateline, joka nopeuttaa ja helpottaa sen käyttöön ottoa hätätilanteessa.

Tilaustuote

Kuvaus

Uusi sou­de­taava pelas­tusvene sopii uima­ran­noille ja paik­koihin, joissa veteen jou­tu­misen vaara on ilmeinen. Vene sopii myös avus­tus­ve­neeksi avo­ve­siuin­ti­ta­pah­tumiin. Leveä, tasa­poh­jainen runko vakauttaa venettä ja poh­jaevä antaa suun­ta­vautta. Vene on hel­posti suo­dettava ja nopea eli sillä pääsee nopeasti apua tar­vit­sevan uhrin luo. Avoin perä mah­dol­listaa uhrin helpon ja nopean uit­ta­misen veneeseen kul­je­tusta varten. Vene on riit­tävän suuri elvyt­tä­misen aloit­ta­mi­seksi heti, kun uhri on saatu veneeseen. Veneen itsestään tyh­jentyvä omi­naisuus mer­kitsee, että pelas­tus­ti­lan­teessa veneeseen tuleva vesi valuu pois veneestä heti, kun pelas­tettava on saatu veneeseen. Pelas­tusvene on UV – kel­tainen ja sen käyt­tö­tar­koi­tusta kuvaava teksti on näky­västi mer­kitty veneen sivuihin ja pohjaan. Poh­ja­mer­kintä on tar­koi­tettu pelas­tus­su­kel­tajia varten pelas­tuso­pe­raation aikana. Veneen keulaan on on mer­kitty pysy­västi veneen paik­kao­pas­teessa koti­paikka. Keu­lassa oleva SOS – mer­kintä hel­pottaa pelas­tus­veneen havait­ta­vuutta ylhäältäpäin.

Soita 000 000 0000