Huol­to­hin­nasto

Tar­joamme tar­kastus- ja huol­to­pal­ve­luita seuraavasti:

Baltic - Halkey Roberts & United Moulders -mekanismi

Hinnat ALV 0%

Secumar - Bern­hardt Appa­ra­tebaun -mekanismi

Hinnat ALV 0%

Hammar-meka­nismi

Hinnat ALV 0%

Spinlock

Hinnat ALV 0%

Baltic Life­Saver

Hinnat ALV 0%

Tar­kastus- ja huol­to­toi­men­piteet suo­ri­tetaan yri­tyksen laa­tu­jär­jes­telmän mukaan ja niitä ohjaavat laa­tu­kä­si­kirja sekä työ­ohjeet. Tar­kas­tuk­sesta laa­ditaan aina tarkastustodistus.