Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Rantapelastusasemat

Vali­koi­mas­samme on neljä eri­koh­teisiin suun­ni­teltua pelas­tus­a­se­ma­ko­ko­nai­suutta. Tutustu tuot­tei­siimme ja valitse omaan käyt­tö­tar­koi­tukseen sopivin pelas­tus­asema. Kaikkia mah­dol­lisia varaosia on saa­ta­vissa niin pelas­tus­a­semiin, tik­kaisiin kuin muihin pelas­tus­vä­li­neisiin. Voimme myös tarjota asiak­kail­lemme asen­nus­pal­velun, tar­ve­kar­toi­tuksen ja käyt­tö­kou­lu­tuksen tarvittaessa.

Soita 000 000 0000