Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Pelastusveneet

Tuo­te­va­li­koi­mas­samme on kaksi eri­laista pelas­tus­ve­nettä, toinen ran­nalle sijoi­tettava sou­dettava malli ja toinen on paten­toitu moot­to­rilla varus­tettava malli, johon veteen pudonnut uhri voidaan uittaa avaa­malla sivussa oleva luukku. Sou­det­tavaan malliin on myös saa­tavana kis­kolla kulkeva säi­lytys / veteen lasku kärry.

Soita 000 000 0000