Turvallisuutta vesille
Trygghet på sjön

Lisävarusteet ja varaosat

Lisä­va­rus­teista tärkein on pelas­tushaka, jossa on eri­kois­muo­toiltu kouk­kuhela, jolla veteen jou­tunut uhri voidaan hel­posti uittaa pelas­tus­tik­kaille tai rantaan. Kaikkiin tuot­teisiin liit­tyvät varaosat ovat erikseen saa­ta­vissa, jolloin vain vahin­goit­tunut tuote tar­vitsee vaihtaa.

 

Soita 000 000 0000